Více k psychoterapii

Praktikuji psychoanalytickou psychoterapii,která má dlouholetou tradici, má propracovanou teorii a techniku, systém vzdělávání terapeutů a je tak zárukou odborného vedení klienta.Dává pochopení a porozumění člověku, umožňuje nacházení vlastních vnitřních možností a tím pak také nacházení řešení,východisek v tíživých situacích v životě.
Nyní poskytuji individuální konzultace a individuální psychoterapii.

Jak konzultace, psychoterapie probíhá?
S klienty se domlouvám dle jejich přání, a povahy potíží na frekvenci a délce setkávání.Někdy stačí jedna konzultace, případně cca 3 – 5 sezení, jindy se domlouváme na delším časovém období.

Při psychoterapeutickém sezení klient hovoří o svých myšlenkách, pocitech, představách tak, jak jeho samotného napadají, jak mu běží hlavou. Přicházejí tak různá témata, kterými se klient a terapeut společně zabývají. Je zcela na klientovi, kdy a o čem bude hovořit.

Psychoterapie je především mezilidské setkání, zkušenost, kde si člověk může postupně, v chráněném prostředí ujasnit povahu svých vztahů s ostatními lidmi, způsob komunikace s druhými, více poznat sám sebe, vyrovnat se s různými zážitky, a tím se osvobodit od tíživého.Psychoterapeut vše s klientem sdílí, nehodnotí, zda je něco špatně nebo dobře, ale snaží se vytvořit atmosféru, kde je možné o všem volně, svobodně hovořit.

Součástí psychoterapie je nahlížení a snaha o porozumění vztahu mezi klientem a terapeutem. Přes porozumění tomuto vztahu klient pak může poznat více sám sebe a lépe se zorientovat ve vztazích s ostatními.

Aby se psychoterapeut mohl stát psychoterapeutem, musí sám projít vlastní zkušeností s touto metodou, tedy být sám klientem, projít odborným výcvikem. Dnes je velká řada psychoterapeutických směrů. Sama jsem prošla výcvikem v klasické individuální psychoanalýze a ve skupinové psychoanalytické psychoterapii. Jsem vděčná psychoanalýze a psychoanalytické psychoterapii za již zmiňovanou propracovanost, vysokou odbornou úroveň, za její hloubku, úctu k člověku, pochopení pro lidské nedokonalosti a možnost dostat se k vlastním vnitřním pozitivním zdrojům.

PhDr. Luciena Metalová
klinický psycholog a psychoterapeut

Kontakt

Tel.: 723 032 591
Můžete mi také poslat zprávu.
luciena.metalova@seznam.cz

Ordinace je na adrese

Ukrajinská 900/11 10000 Praha 10 Ukrajinská 900/11, Praha 10, Vršovice,
v budově Polikliniky Vršovice s.r.o.,
v 5. patře, výtah je k dispozici - viz Interaktivní mapka.

Možnost parkování.

Způsob úhrady

Klientům VZP [111], VoZP [201], OZP [207], ZP MV ČR [211], ČPZP [205], ZPŠ [209] a Pojišťovny VZP, a.s. [333] hradí běžnou péči pojišťovna.

V ostatních případech je cena konzultace 800,- Kč.

Konzultace trvá 45 minut.