Jak probíhá psychoterapeutické sezení?

Rozhovorem. Psycholog je průvodce, pomocník při řešení potíží. Naslouchá Vám. Někdy již jen vyřčení problému přináší úlevu, odlehčení.

Jde také o poznání sebe, postupné vyrovnávání se, což umožňuje přijetí sebe a tím pak přichází změna.

Aby Vám byl psychoterapeutický rozhovor prospěšný, má svá pravidla, ve kterých je psycholog vyškolen. Veškerá sdělení jsou důvěrná, vázána mlčenlivostí. Pokud jde o četnost setkávání, záleží na vzájemné dohodě.

Co můžete psychoterapií získat?

Úlevu od nepříjemných emocí, větší radost ze života, lepší schopnost sebe prosazení a větší sebedůvěru, porozumění sobě, nacházení sebe, zlepšení vztahů.

Více k psychoterapii

Kontakt

Tel.: 723 032 591
Můžete mi také poslat zprávu.
luciena.metalova@seznam.cz

Ordinace je na adrese

Ukrajinská 900/11 10000 Praha 10 Ukrajinská 900/11, Praha 10, Vršovice,
v budově Polikliniky Vršovice s.r.o.,
v 5. patře, výtah je k dispozici - viz Interaktivní mapka.

Možnost parkování.

Způsob úhrady

Klientům VZP [111], VoZP [201], OZP [207], ZP MV ČR [211], ČPZP [205], ZPŠ [209] a Pojišťovny VZP, a.s. [333] hradí běžnou péči pojišťovna.

V ostatních případech je cena konzultace 800,- Kč.

Konzultace trvá 45 minut.